[ZEPETO Studio] 万圣节服装设计大赛!

最终结果公布


 

🏆恭喜获奖🏆

定制商品店 >


 

🥇 最佳奖(1名)

5W773I

 


 

🥈 优秀奖(3名)

AQPF58
GONNDB
8T6LPR

 


 

  🥉  特别奖(10名)

4CGDAR
PN22BB
GHF65O
BAK9VV
QUU9TX
D2O4BB
G2WHH2
78YZVV
THHFGJ
162SGW

 


 

 

 

🔔

感谢所有设计师的参与!

预计将通过邮件单独联系各位获奖者,请注意查收邮件。

 

 

#ZEPETOStudio

 

CREATOR China
E3G66O