ITZY 'NOT SHY' MVがZEPETOに登場!!

ITZY の NOTSHY MVに出てくる砂漠の撮影セットがそのまま ZEPETO に登場 🤯
新作MVコーデも同時リリース! 
さぁ!オリジナルMVを撮りにレッツゴー!🌵

 

ZEPETO Japan
ZPTJPN